Havnaauto.no kommer snart!

For spørsmål og henvendelser, kontakt oss gjerne på:

Tlf. 94 88 84 00 eller e-post trond.arne@havnaservice.no

eller besøk oss i Industriveien 26 på Sortland.

Velkommen!